Nederlandse regalia

nederlandse regalia nederlandse regalia vrijmetselaarswinkel Orde van Vrijmetselaren Grootoosten maçonniek Vrijmetselarij Vrijmetselaarswinkel Blauwe Graden Loge Museum
Nederlandse regalia nederlandse regalia vrijmetselaarswinkel Orde van Vrijmetselaren Grootoosten maçonniek Vrijmetselarij Vrijmetselaarswinkel Blauwe Graden Loge Museum
nederlandse regalia vrijmetselaarswinkel Orde van Vrijmetselaren Grootoosten maçonniek Vrijmetselarij Vrijmetselaarswinkel Blauwe Graden Loge Museum

Nederlandse regalia zijn het geheel van rituele kledingstukken en onderscheidingen, waaraan het lidmaatschap van een Vrijmetselaarsloge, de functie binnen de loge en de graad van inwijding van een lid kunnen worden afgelezen in Nederland. Bij een logefunctionaris worden hierbij ook gerekend de op het lichaam gedragen attributen die bij zijn functie horen. Nederlandse regalia zijn tevens de uiterlijke tekenen van de Nederlandse soevereine macht van de vorst, koning. Niet te verwarren met de koninklijke of vorstelijke (voor)rechten, de regalen, die in het Latijn óók regalia genoemd worden.

Onder Nederlandse regalia verstaat men ook de tekenen die de koninklijke macht symboliseren en die vaak bij de kroning overhandigd worden. De begrippen regalia en kroonjuwelen worden vaak door elkaar gebruikt. Veel voorkomende regalia zijn:

Als voorbeelden gelden ook de Duitse Rijksappel en het Japanse keizerlijke zwaard.

De term wordt ook vaak gebruikt voor de kentekenen die tijdens rituele zittingen worden gebruikt in de vrijmetselarij en de para-maçonnerie.

Vrijmetselaarswinkel. De maçonnieke winkel voor Nederlandse regalia, accessoires en maatwerk.