In de moderne cultuur zijn veel verwijzingen te vinden naar de Illuminati, een geheimzinnige Orde die achter de schermen de wereld bestuurt en een nieuwe wereldorde wil stichten.
Althans, dat is wat erover wordt gezegd. In bekende boeken en films spelen de Illuminati een rol en vele beroemde popsterren verstoppen de zogenaamde Illuminati-symboliek in hun videoclips en muziek.
Maar wie zijn of waren de Illuminati? Het staat in ieder geval vast dat er een historische oorsprong is van dit illustere gezelschap.

Ontstaan en ondergang van de 1e Illuminati Orde.
In 1717 ontstonden in Engeland de eerste Vrijmetselaarsloges. Deze waren afgeleid van de traditionele gilden van steenmetselaars.
De Vrijmetselaarsloges gebruikten de metselarij als een metafoor voor een symbolisch bouwen aan de eigen ontwikkeling en verlichtingsidealen en maakten gebruik van mystieke symbolen en rituelen.
Vrijmetselaars wilden vooral bouwen aan een betere maatschappij door middel van geestelijke ontwikkeling en keerden zich af van ondermeer de kerkelijke dogma’s.

Johann Adam Weishaupt werd geboren in Ingolstadt, Duitsland op 6 februari 1748. Hij was een Duits filosoof, hoogleraar in de rechten en de oorspronkelijke stichter van de geheime orde der Illuminati.
Weishaupt groeide op in het katholieke zuiden van Duitsland. Na het overlijden van zijn vader in 1753 kwam hij onder de hoede van Baron Johann Adam Ickstatt, die de opleiding van Adam overliet aan de jezuïeten. Zij hadden hem in 1742 aangewezen als curator van de Universiteit van Ingolstadt. Hij stond in voor de reorganisatie van deze instelling en bleef ook na zijn pensionering in 1765 het universitaire beleid controleren. Weishaupt ging er rechten studeren en kreeg er in 1772 een aanstelling als hoogleraar. Toen Paus Clemens XIV op 21 juli 1773 de orde der jezuïeten verbood, besloot hij te “breken” met de jezuïeten.

Op 1 mei 1776 richtte Weishaupt de “Bund der Perfektibilisten” oftewel de Orde der Perfectionisten op met de hulp van de Graaf van Saint-Germain, Meester Rakoczy, die achteraf gezien waarschijnlijk een fictief persoon was en Baron Adolph Knigge, een vooraanstaand Vrijmetselaar die pas in 1780 als lid aantrad en de orde in 1784 verliet na Adam Weishaupt te hebben beschuldigd van jezuïtisme. Weishaupt nam de naam “Broeder Spartacus” aan en hernoemde zijn orde tot Illuminati. De organisatiestructuur met lokaal opererende cellen die niet of zo weinig mogelijk op de hoogte waren van elkaars bestaan was gebaseerd op de structuur van de Orde der Jezuïeten en werd later overgenomen door onder meer occultisten. Het was pas in 1777 dat Adam Weishaupt lid werd van de Vrijmetselaarsloge “Theodor zum guten Rath“, in München, alwaar hij trachtte zijn Illuminati-gedachtegoed in de doctrines van de Vrijmetselarij te introduceren. Tevens gebruikte hij de Vrijmetselarij om leden voor zijn eigen pseudo-vrijmetselaarsloge te werven.

Bij de oprichting van de Orde van Illuminati waren er vijf leden, maar al snel maakten intellectuelen en politici ook deel uit van deze organisatie. In totaal waren er ongeveer 2500 leden, die met name in Duitsland woonden. Leden van de Illuminati moesten geheimhouding zweren en werden in drie klassen verdeeld. Pas wanneer een lid tot de binnenste cirkel was doorgedrongen, werd hij op de hoogte gesteld van de geheime agenda. In 1777 verbood de keurvorst van Beieren, Karel Theodoor, alle geheime genootschappen waaronder ook de Illuminati. In 1784 beraamden de Illuminati een staatsgreep tegen het Huis Habsburg, maar het complot werd verijdeld door politiespionnen welke de orde hadden geïnfiltreerd uit naam van de koning. Dit leidde in maart 1784 tot het verbod van de Illuminati en in juni van ditzelfde jaar tot een verbod van alle geheime organisaties in Bavaria op straffe des doods, waardoor Adam Weishaupt in 1785 genoopt was te vluchten naar een naburige provincie. Hiermee kwam er definitief een eind aan de Orde. De documenten werden in beslag genomen en gepubliceerd en Adam Weishaupt overleed uiteindelijk in 1830 in Gotha, een district in Thüringen. Sommige bronnen nemen aan dat hij al in 1811 is gestorven.

Ingolstadt, de bron.
Maar in de stad waar het allemaal begon, Ingolstadt, blijft deze eigenaardige erfenis onder de bewoners weinig bekend. “Niet zo veel mensen weten ervan. Maar de Illuminati maken deel uit van de geschiedenis van Ingolstadt”, legt lokale journalist Michael Klarner uit buiten de oude Universiteit van Ingolstadt, een bescheiden, kerkachtig gebouw. “De Illuminati was nooit bedoeld om opgemerkt te worden maar Weishaupt was in veel opzichten een revolutionair”, vervolgt Klarner. “Hij hield van het idee om mensen te leren betere mensen te zijn. Hij wilde de samenleving veranderen, hij droomde van een betere wereld, van een betere overheid. Hij begon de Illuminati met het idee dat alles wat de mensheid kent moet worden onderwezen, iets wat hier op de universiteit niet mocht.”

Universiteit van Ingolstadt

Maar het idee van een geheim genootschap dat in opstand komt tegen de staat heeft sindsdien tot de verbeelding gesproken, ingekapseld in samenzweringstheorieën die zijn bedacht door degenen die geloven dat de Illuminati nooit echt zijn ontbonden. Een bewering die door historici op grote schaal is ontkracht. Toch zeggen complottheoretici dat de organisatie achter de schermen heimelijk heeft gewerkt om het gezag te ondermijnen. De Illuminati is voorgesteld als de partij die verantwoordelijk is voor de Franse Revolutie, de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy en zelfs de terreuraanslagen van 11 september 2001, en is beroemd geworden door boeken en films zoals Dan Brown’s Angels and Demons.

Weishaupt wilde de samenleving veranderen, hij droomde van een betere wereld. “De Illuminati-samenzweringstheorie is wat we een ‘supersamenzwering’ noemen, of eigenlijk een samenzwering die kleinere samenzweringen controleert,” aldus Dr. Michael Wood van de Universiteit van Winchester, een expert in de psychologie van samenzweringstheorieën. “Mensen praten wel over de Illuminati, maar vaak is het op een grappige of zelfbewuste manier, bijna de spot drijvend met het idee van een wereldwijde samenzwering.”. En dit alles begon in een bescheiden Beierse stad die beter bekend staat als de setting van Mary Shelley’s roman Frankenstein dan iets anders. Weinig wijst op de oprichting van het geheime genootschap in Ingolstadt, behalve misschien een kleine, gemakkelijk te missen plaquette buiten het voormalige huis van Weishaupt, een lichtblauw gebouw aan de Theresienstrasse, dat het markeert als een Illuminati-ontmoetingsplaats aan het einde van de 18e eeuw. Maar als je wat dieper graaft, zijn er tekenen te vinden van de onwaarschijnlijke rol van Ingolstadt in de geschiedenis.

Plaquaat Illuminati Orde

Verscholen achter twee sets metalen deuren in het Stadtmuseum Ingolstadt werkt stadsarchivaris Maria Eppelsheimer rij na rij eeuwenoude boeken door op zoek naar het Illuminati-verleden van Ingolstadt, geschreven in de woorden van de oprichter zelf. De dikke geur van verouderd papier vulde de nauwe ruimtes tussen elke boekenkast, waaruit kostbare archaïsche harde kaften en delicate manuscripten uitstaken. “Ik denk dat het een van de meest interessante onderwerpen is waar we hiernaar kijken”, zei Eppelsheimer terwijl ze de stoffige schrijfsels bestudeerd in een sectie die uitsluitend aan de geschiedenis van Ingolstadt was gewijd. Ze haalt er voorzichtig een van de kleinste boeken op de plank uit. Het is “Apologie der Illuminaten”, een werk uit 1786, geschreven door Weishaupt waarin hij de oprichting van de Illuminati verdedigde kort na zijn verbanning uit de stad.

“Het is waanzinnig waar de Illuminati van gemaakt zijn”, aldus de archivaris terwijl ze door de pagina’s van het versleten manuscript bladert. “Waar het van gemaakt is, heeft niets te maken met de echte Illuminati.”. Meer woorden van Weishaupt zijn te vinden in kleine, bescheiden volumes die verborgen zijn in het enorme archief van de stad. Het is alsof meer dan twee eeuwen na zijn oprichting, Weishaupt’s Illuminati zo ongrijpbaar mogelijk is gebleven. Er zijn echter enkele mensen in Ingolstadt, zoals Klarner, die actief proberen deze ongewone historische erfenis aan het licht te brengen. “Je weet dat Frankenstein naar verluidt in de stad is gevestigd vanwege de Illuminati,” geeft Klarner enthousiast aan. Tijdens een korte rondleiding door de historische en religieuze bezienswaardigheden van Ingolstadt vertelt hij “Bij de Franse Revolutie waren er al theorieën dat de revolutie begon in Ingolstadt en dat de Illuminati de intellectuele vaders van de revolutie waren. Dit is de reden waarom veel literaire theoretici geloven dat Mary Shelley van Ingolstadt wist, en waarom Frankenstein toen hier werd geplaatst.”

De 2e Illuminati Orde
Aan het eind van de 19e eeuw werd de Illuminati nieuw leven ingeblazen door sciencefiction-auteur Leopold Engel, die beweerde dat zijn orde verwant was aan die van Weishaupt en dat de oorsprong van de Illuminati lag in de oude culturen van Egypte en India. Hij hield zich onder andere op met de Britse occultist Aleister Crowley, die ook wel is beschuldigd van satanisme. De orde van Engel bleef bestaan tot 2008. In dat jaar stierf Annemarie Aeschbach als laatste leider van deze groep. Daarna bleven deze Illuminati beperkt actief en er zijn nog vele andere verenigingen ontstaan die de naam Illuminati hebben overgenomen.

Complottheorieën
Tot op de dag van vandaag keert het idee van verborgen doeleinden die niet in de gehele organisatie bekend zijn terug in complottheorieën. Complottheorieën rond de Illuminati zijn nooit volledig uitgestorven, en werden zelfs gebruikt door fascistische en andere extreemrechtse groeperingen in de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

John Robison, 1739-1805

De eerste complotliteratuur over de Orde van de Illuminati verscheen in het jaar 1797. Een aantal auteurs onder wie de Schotse wiskundige John Robison schreef dat de Illuminati ondergronds opereerden en erg invloedrijk waren. In datzelfde jaar verscheen het boek Memoirs Illustrating the History of Jacobinism van de reactionaire katholiek Augustin Barruel, waarin werd beweerd dat de Illuminati verantwoordelijk waren voor de Franse Revolutie van 1789. Als opvolgers van de Tempeliersorde die in 1314 door de Franse koning Filips de Schone was vernietigd, zouden de Illuminati wraak willen nemen op de monarchie en het christendom en wilden ze een nieuwe wereldheerschappij stichten. In 1806 reageerde J.B. Simonini hierop in een brief waarin hij beweerde dat de illuminati, en ook de vrijmetselaars, waren opgericht door de Joden die de wereldmacht zouden willen veroveren. Historicus Norman Cohn beschouwt deze brief van Simonini als de oorsprong van de mythe van het wereldcomplot van Joden en vrijmetselaars: de antisemitische samenzweringstheorie die de Holocaust mede heeft veroorzaakt. In de roman ‘Biarritz’ van Hermann Goedsche uit 1867 kwam deze theorie weer terug: in een hoofdstuk werd beschreven hoe stamhoofden van twaalf Joodse stammen iedere eeuw bijeenkomen om het geheime plan de wereldheerschappij te veroveren te bespreken. Helaas werd dit hoofdstuk in andere publicaties als feitelijk verslag overgenomen en leidde zo tot ‘De protocollen van de wijzen van Zion’. Deze tekst is zo geschreven dat ze lijkt op een statuut dat is opgesteld door Joodse leiders die een complot smeden en werd uiteindelijk een van de belangrijkste propagandistische teksten van de nazi’s. Ook maken extreemrechtse activisten in de VS en radicale moslims gebruik van deze antisemitische tekst.

In de jaren 60 van de vorige eeuw was er ook al een strijd gaande tegen nep-nieuws.
Een journalist van Playboy Magazine genaamd Robert Anton Wilson schreef samen met de schrijver Kerry Thornley een grappige tekst over de Illuminati. De beide heren besloten dat de wereld te autoritair werd en een manier om dat duidelijk te maken zou zijn om mensen zover te krijgen dat ze zich af vragen wat ze lezen. Het tweetal begon fake brieven te sturen van lezers die spraken over een geheime organisatie genaamd de Illuminati. Als antwoord werden er dan meer brieven gestuurd die in tegenspraak waren met deze beweringen. Ze hoopten dat deze tegengestelde standpunten ervoor zouden zorgen dat mensen het nieuws wat sceptischer zouden bekijken. In plaats daarvan werd iedereen erg enthousiast over de Illuminati en de mythe verspreidde zich over de hele wereld.

Andere, meer populaire complottheorieën ontstonden in 1975, toen de trilogie ‘Illuminatus’ van Robert Joseph Shea en Robert Anton Wilson verscheen. In dit verhaal zou Weishaupt naar Amerika zijn gegaan en de Verenigde Staten hebben opgericht in naam van George Washington. Frappant is dat het grootzegel van de VS, zoals ook afgebeeld staat op het dollarbiljet, een aantal symbolen bevat dat wordt toegeschreven aan de Illuminati. Er is een pyramide te zien met daarop een ‘alziend oog’. De pyramide bestaat uit dertien treden, die dertien Illuminati bloedlijnen zouden symboliseren, en onderin staat in Romeinse cijfers 1776, het jaar waarin de Beierse Orde der Illuminaten werd opgericht. Het oog zou het oog van Lucifer, de duivel, moeten voorstellen. In werkelijkheid verwijst het jaartal naar het ontstaan van de Verenigde Staten. Het alziend oog is een symbool voor het oog van God. En de dertien treden verbeelden de oorspronkelijke dertien staten van Amerika.

Toch leidden deze verdachtmakingen tot een wijdverspreid geloof in de Illuminati als geheime organisatie, waar vooraanstaande staatsleiders lid van waren. De leden zouden ook aanhangers zijn van het satanisme: Illuminati betekent ten slotte ‘de verlichten’ en Lucifer is de brenger van het licht. Ook andere symbolen die in verband worden gebracht met Satanisme werden gekoppeld aan de Illuminati, waaronder het pentagram, een vijfpuntige ster en de bokkegroet, een handsignaal waarbij de pink en de wijsvinger naar boven wijzen en dat mind control zou activeren. Vele bekende politici en popartiesten zijn vastgelegd terwijl ze dit handgebaar maken. Ook het getal 666, volgens de Bijbel het ‘teken van het beest’, is een veelgebruikt symbool van de Illuminati.

Het is een zeer oude, machtige en strengbewaakte organisatie die in het geheim de hele moderne wereld bestuurt, waarschijnlijk terwijl ze mantels dragen en duivelse rituele uitvoeren. Dit wordt gedaan door de media te infiltreren en iedereen te hersenspoelen. Deze organisatie zit achter ieder complot dat je kunt bedenken, zoals de fake maanlandingen in 1969, de moord op John F Kennedy en 9/11. De Illuminati bestaan al sinds het begin der tijden. Hun logo is te zien op de piramides en ze speelden een belangrijke rol in het leven van Christus. Top leden zijn Koningin Elizabeth, de Beatles, Katy Perry, Beyoncé, Jay Z, Madonna, Kim Kardashian, Lady Gaga en Rihanna, die eigenlijk hagedissen zijn van een ras dat bestond voor het tijdperk van de mens.

Illuminati-symboliek in de hedendaagse cultuur 
Het gebruik van Illuminati-symboliek in de popcultuur gaat terug tot The Beatles. Ook hier komen complottheorieën om de hoek kijken. Vanaf het verschijnen van het album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) viel de Illuminati-symboliek te ontdekken in het werk en in foto’s van the Beatles, zoals de bokkengroet en het getal 666. Een van de theorieën is dat leden van The Beatles gehersenspoeld zijn door een Illuminati-organisatie. Deze organisatie wilde namelijk grip krijgen op de wereld en The Beatles waren in de jaren zestig van de vorige eeuw enorm populair. Vanuit deze theorie is ook John Lennons uitspraak “wij zijn populairder dan Jezus” verklaard.

Waarom blijven de Illuminati zo intrigeren? Zo lang de popcultuur ermee koketteert en er dingen gebeuren in de wereld die vatbaar zijn voor irrationele verklaringen zullen de illuminati blijven opduiken. Sinds het jaar 2000 is er weer een toename te signaleren van verwijzingen naar de Illuminati in cultuuruitingen. Dan Browns populaire thriller Het Bernini mysterie beschrijft de Illuminati als een organisatie die een eind wil maken aan het Vaticaan. Ook in de film Lara Croft: Tomb Raidervan 2001 vormen de Illuminati een groep die uit is op wereldheerschappij.

In de huidige muziekindustrie maken pop- en rapsterren als Madonna, Jay Z, Lady Gaga, Rihanna en Beyoncé veel gebruik van ‘verborgen’ Illuminati-symboliek. Vooral Lady Gaga, Jay-Z en Rihanna maken het bont: symbolen zoals hoorns, piramides en het alziende oog zijn doorgaans verwerkt in hun shows of clips. Zangeres Rihanna – die recent een samenwerking is aangegaan met niemand minder dan Beatle Paul McCartney – liet de zin ‘Princess of the Illuminati’ in een clip zien. De verborgen Illuminati-symbolen lijken onderdeel van een briljante marketingstrategie en leveren veel aandacht op voor de artiesten. Op internet wisselen jongeren informatie uit over de nieuwste ontdekkingen en wordt er druk gespeculeerd over de link tussen popsterren en de Illuminati. Zo zouden grote sterren hun ziel verkocht hebben aan de duivel in ruil voor roem. Op het nieuwe album van Madonna, Rebel Heart, staat het nummer Illuminati, een wel heel expliciete verwijzing. Ze maakt in dit nummer duidelijk dat de Waarheid en het Licht belangrijker zijn dan de typische symboliek en waarschuwt haar publiek om er niet iets onsmakelijks van te maken. Deze waarschuwing is niet geheel onterecht: de geschiedenis laat immers zien dat Illuminati complottheorieën gevaarlijk zijn, vooral wanneer grote groepen mensen deze voor waar aannemen. Hoe lang de trend van het spotten van Illuminati-symbolen in clips en muziek nog zal voortduren is de vraag. Hoe explicieter en vaker deze symboliek wordt gebruikt, hoe minder interessant het wordt deze op te speuren.

De laatste Illuminati Orde, de Scammers.
Die nietsnut aan de andere kant van het internet besluit op een goede dag dat de Illuminati het ideale thema zijn waar de man zijn scam-organisatie aan kan ophangen.
Aldus wordt een uitgebreid netwerk van spam- en zwendel-e-mails opgetuigd waarin de onnozele internetgebruiker wordt opgelicht voor veel geld.
Men vraagt een foto en informatie over waar je woont, voor de uiteindelijke “initiatieceremonie”. Je krijgt, als je betaalt uiteraard toegang tot “geheime materialen”, een geweldig geheime Illuminati ID kaart en meteen maar ook de ​​betaling via Western Union. Als het geld eenmaal is verzonden, is de kans klein dat het ooit nog terugkomt.
Trap er niet in.

Bronmateriaal:
“Flirten met de Illuminati in de popcultuur” – Trouw
“Illuminati-symboliek in popcultuur is voer voor rare complotdenkers” – Elsevier
“Hippe sekte” – De Volkskrant
“Nesta Webster en de Illuminati” – Skepsis.nl
“Illuminati” – HoaxWiki
“Scientias, De Illustere Illuminati”
“What is the Illuminati” – Martha Gill


Thierry Stravers is mede-eigenaar van Vrijmetselaarswinkel.
Zijn passie voor stijl en elegantie combineert hij graag met zijn Maçonnieke activiteiten.
Thierry is eigenaar van Trenica, een marketingbureau en is bestuurslid bij Loge Verlichting No.313 O: Hoofddorp.

Thierry Stravers Gentleman Franc-Maçon gentleman blog Freemasons Dutch Nederlandse regalia maçonniek Vrijmetselarij Vrijmetselaarswinkel Loge Benelux Thierry Stravers Vrijmetselaarswinkel Nederlandse regalia Benelux Loge Royal Arch Mark Master Mason Franc-Maçon Hugenoten Frankrijk