Vrijmetselaren kennen de vele baanbrekende, invloedrijke Broeders die voor hen tot de Orde toetraden, meestal goed. Weinigen hebben echter ooit zo’n ontroerende erfenis achtergelaten als Wolfgang Amadeus Mozart, de beroemde componist die de westerse muziek voor altijd heeft veranderd. In dit stuk onderzoeken we zijn leven, zijn korte maar toegewijde ervaring in de vrijmetselarij en hoe dit zijn carrière beïnvloedde.

Vroege leven en carrière

Wolfgang Amadeus Mozart wordt algemeen beschouwd als een van de grootste componisten in de geschiedenis van de westerse muziek. Mozart werd geboren in Salzburg, Oostenrijk op 27 januari 1756. Zijn vader, Leopold, ontdekte het grote talent dat zijn zoon bezat, stimuleerde zijn zoon en volgde de opleiding van Mozart op alle mogelijke manieren. Verbazingwekkend genoeg was hij al op vijfjarige leeftijd begonnen met het componeren van muziek en vanaf dat moment produceerde hij enkele van de beste stukken die de wereld ooit heeft gehoord. Hij bracht zijn jeugd door met optreden voor de adel in heel Europa en het schrijven van sonates, concerten en opera’s.

Uniek was dat Mozart alle muziek zelf schreef en dat hij uitblonk in alle muzikale genres van zijn tijd, wat anders was dan alle andere muzikale componisten in de geschiedenis. Enkele van zijn opmerkelijke werken zijn Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Die Zauberflöte, Cosi fan Tutte en de Jupiter Symfonie. Veel van het werk van Mozart is voortgekomen uit de waarden en overtuigingen van de Vrijmetselarij. Hij schreef vele muziekstukken voor Loges en verschillende maçonnieke rituelen gedurende zijn hele carrière. Volgens Robert Levin van de Harvard University, een expert op het gebied van de beroemde componist, was het laatste stuk dat hij voor zijn dood voltooide K.623, ‘Kleine Freimaurer-Kantate’.”

Deelnemen aan de vrijmetselarij

Mozart werd op 14 december 1784 ingewijd in de Oostenrijkse vrijmetselarij in Loge ‘Zu Wohltätigkeit’ in Wenen. Hij was toen 28 jaar. Al snel werd hij Meester-Vrijmetselaar en hij was een loyale en betrokken Broeder tot zijn dood in 1791. Experts stellen dat hij in een ledenlijst vermeld stond als 3e Graads Vrijmetselaar en dat hij een zeer regelmatige bezoeker was van zijn Loge.

Het is niet precies bekend hoe Mozart voor het eerst kennismaakte met de vrijmetselarij. Hij kwam echter uit een maçonnieke familie. Zowel zijn schoonvader als zwager waren vrijmetselaren. Zoals Levin opmerkt, voelde Mozart zich aangetrokken tot vrijmetselaarsloges “vanwege hun fascinatie voor menselijke waardigheid en vrijheid.”

Mozarts toewijding aan de vrijmetselarij blijkt duidelijk uit zijn inschrijving tijdens het verbod van de katholieke kerk op de vrijmetselarij.
Paus Clemens XII had het lidmaatschap in 1738 verboden, maar toen hij geen conflict tussen de twee zag, tartte Mozart de bevelen van de kerk en sloot hij zich aan bij de vrijmetselarij. Hij bleef een vrome katholiek en componeerde meer dan 60 stukken heilige muziek voor de rooms-katholieke kerk, waarvan sommige de beroemdste liturgische partituren in de westerse geschiedenis waren.

De maçonnieke impact van Mozart

De vrijmetselarij had een krachtig effect op het leven van Mozart, wat te zien is aan zijn verschillende muziekstukken. Hij schreef minstens acht composities voor de vrijmetselaars, waaronder zijn Freemason’s Funeral Music. Experts ontdekken ook invloeden van vrijmetselarij in zijn beroemde opera ‘The Magic Flute’. Voor degenen die zijn leven en werk hebben bestudeerd, is het duidelijk dat Mozart bewust gebruik maakte van maçonnieke thema’s en symboliek in zijn muziek.

Terwijl Mozart een erfenis vestigde als een van de grootste componisten aller tijden, genoot hij tegen het einde van zijn leven niet veel glamour. Hij bracht zijn laatste jaren door met veel schulden en was soms depressief. Hij stierf tragisch op 35-jarige leeftijd en werd begraven in een ongemarkeerd graf, niet erkend door de samenleving. Door zijn strijd reikte Mozart vaak naar zijn broers voor financiële en morele steun, en zocht hij vaak ook troost in verschillende lodges tijdens zijn tijd dat hij op tournee was.

Ondanks het ongelukkige laatste hoofdstuk van zijn leven, liet Mozart een eeuwige erfenis na via zijn muziek. Zijn werken inspireren tot op de dag van vandaag talloze mensen en nieuwe generaties over de hele wereld. Een man van ongeëvenaarde creativiteit en invloed, we zijn er trots op hem Broeder te noemen.

In 1784 werd Mozart door zijn vriend en beschermheer Otto von Gemmingen aanbevolen voor lidmaatschap van de Weldadigheidsloge in Wenen. Volgens dit artikel introduceerde Mozart zijn vader, Leopold Mozart, en zijn vriend Franz Joseph Haydn in de vrijmetselarij.

“Toen Mozart op dinsdag 14 december 1784 werd opgenomen in de Weense loge “Zur Wohltatigkeit” (“Benificence”), was de vrijmetselarij in Oostenrijk tweeënveertig jaar oud. Verboden door de [rooms-katholieke] kerk in 1738, was de voortzetting ervan vooral te danken aan de discretie van de soeverein; dit was Franz I (oorspronkelijk Franz Stephen) die tot zijn dood in 1765 een vrijmetselaar was geweest, net als de Pruisische koning Friederich II, de doodsvijand van Franz’ gemalin en opvolger, Maria Theresia. Ze verbood herhaaldelijk de vrijmetselarij, maar de beweging werd sterker. Na haar dood in 1780 trad haar zoon Joseph II toe tot de troon. In die tijd waren er alleen al in Wenen veertien loges, waaronder verschillende met een esoterisch of rozenkruiserskarakter. Aan het hof echter de sterk rationalistische oppositiepartij, de geheime orde van de Illuminati, die de vrijmetselarij wilde infiltreren om haar antiklerikale en republikeinse doelen te bevorderen. In feite werden onder invloed van de maçonnieke Illuminati de heksenjacht afgeschaft en onderwijshervormingen doorgevoerd. Het geheime centrum van de beweging was de elite-loge “Zur wahren Eintract” (“True Concord”) onder haar grootmeester, de mineroloog Ignaz von Geboren. Mozart was daar een frequente gast en werd een ingeschreven leerling en vervolgens meester. In 1785 overtuigden de Illuminati de keizer om het aantal loges radicaal te beperken om een ​​einde te maken aan andere vormen van vrijmetselarij. Het resultaat van dit edict, “het Vrijmetselaars-octrooi”, was echter staatscontrole en de onmiddellijke stopzetting van alle activiteiten. In 1800 werd de vrijmetselarij vrijwel verboden door Franz II en het verbod eindigde praktisch pas met de verklaring van de Republiek in 1918.

Tegen de tijd van zijn inwijding in de vrijmetselarij had Mozart al kennis van zijn praktijken. Zijn vader had een destijds riskant contact onderhouden met de vrijmetselarij, onder de katholiek-fundamentalistische prins-aartsbisschop van Salzburg, en de zestienjarige Wolfgang schreef een cantate naar aanleiding van een opdracht van een Loge in München. Tijdens zijn verblijf in Mannheim in 1777 werd Mozart ondersteund door Otto Freiherr von Gemmingen, die later de eerste Achtbare Meester in Wenen zou worden. Na het decreet van Joseph II wilde Mozart niet in het reine komen met het verval van de vrijmetselarij, dus was hij van plan een nieuwe start te maken door een geheim genootschap op te richten genaamd “Die Grotte”, The Grotto.

Muziek en vrijmetselarij van Mozart

Tot op de dag van vandaag heeft de vrijmetselarij verschillende, zelfs tegengestelde prioriteiten: in de overwegend katholieke landen van de Romaanse en Latijns-Amerikaanse landen zag de Orde zich als een republikeinse en antiklerikale hervormingsbeweging. Verboden en een gruwel voor de kerk. In protestantse landen telde het echter koningen, bisschoppen en presidenten als voornaam lid. In de bijna driehonderd jaar van haar moderne geschiedenis, die begon op 24 juni 1717, de dag waarop vijf vrijmetselaarsloges in Londen samensmolten tot één Grand Lodge, is het niet wezenlijk van richting veranderd.
Het doel is hetzelfde: de verwerving van mensen, van de ruwe tot de verfijnde steen, om deel uit te maken van de tempel van universele liefde voor de mensheid. Het proces blijft Leerling, Gezel en Meester-Vrijmetselaar.

Gegroepeerd onder de United Grand Lodge of England, volgen de reguliere Loges hun oude symbolische rituelen. En nog steeds gebruikt men in deze Loges muziek.
Zingen stond vanaf de vroegste dagen centraal in de vrijmetselarij en is afgeleid van de steenhouwersgilden uit de middeleeuwen. Een intellectuele en culturele organisatie die kathedralen en gebouwen ontwierp en bouwde, die alle duistere twijfels van bijgeloof overleefden. De opdrachtgever, de kerk, was de voornaamste oorzaak van deze duisternis. En zo kwamen de bouwmeesters van de kathedralen samen met hun leerlingen op privéplaatsen waar ze hun oude wijsheid konden doorgeven. Van primair belang in de maçonnieke symboliek is het getal 3 en het muzikale platte teken (b).
In de vrijmetselarij is drie het belangrijkste getal, de medeklinker B is verbonden met de Tempel van Salomo, die het ideale gebouw voor de mensheid symboliseert, maar ook de opbouw van een maçonnieke Tempel. De muzikale toetsen die drie vlakken hebben, zijn echter Es majeur en C-mineur, de muzikale toetsen die verband houden met de vrijmetselarij.

Es majeur is de fundamentele muzikale sleutel van de vrijmetselarij; C-mineur  is het symbool van de dood, terwijl de zuivere toonsoort C majeur, die geen toonsoort heeft, de opstanding van de Verlichte mens tot de graad van Meester-Vrijmetselaar vertegenwoordigt. Mozart breidde deze sleutelsymboliek verder uit. Om het eerste niveau van de vrijmetselarij, dat van de Leerling, weer te geven, gebruikt Mozart vaak de toonsoort F-majeur, die één vlak heeft. Het tweede niveau, dat van Gezel-Vrijmetselaar, wordt aangegeven door het gebruik van Bes-majeur, dat twee strepen heeft. Bovendien introduceerde Mozart de toonsoort A-majeur, dat drie kruizen kent, in de maçonnieke canon. Zijn klarinetconcert en het klarinetkwintet, beide in A-majeur werden beide in een Loge uitgevoerd. Mozart componeerde deze werken voor uitvoering door de klarinetvirtuoze klarinettist Anton Stadler.
En ten slotte komen de toetsen van G-majeur en G-mineur ook voor in de maçonnieke werken van Mozart, waarschijnlijk omdat de medeklinker “g” een symbolische betekenis heeft.

Logeliederen, meestal met piano- of orgelbegeleiding, werden gezongen aan het begin en aan het einde van de bijeenkomsten, evenals tijdens de maaltijd die erop volgde. Mozart schreef dertien van deze logeliederen, maar vijf daarvan ontbreken.
Mozart schreef enkele Instrumentale muziekstukken om de rituelen in de loge te begeleiden. Voorbeelden hiervan zijn de Masonic Funeral Music of het Adagio K.410 en 411.

In werken die niet voor de Loge bestemd waren, wordt incidenteel maçonnieke materie gebruikt. Er is daarom gesuggereerd dat de laatste drie symfonieën van Mozart de drie graden van het maçonnieke leven vertegenwoordigen. De laatste drie symfonieën van Mozart zijn nr. 39 in Es majeur K.543, nr. 40 in G-mineur K. 550 en nr. 41 in C-majeur K.551, ook bekend als de Jupiter Symfonie. Let ook op de toonsoorten waarin deze symfonieën zijn geschreven in het licht van dit artikel. Es-majeur als de fundamentele sleutel van de vrijmetselarij, waarbij G-mineur een symbolische verbinding heeft met de letter “G” en
C-majeur die “de opstanding van de Verlichte mens tot de graad van Meester-Vrijmetselaar symboliseert.

Bijgaand een link naar een maçonnieke playlist van Mozart op YouTube:
YouTube playlist Mozart Masonic music

 


Thierry Stravers is mede-eigenaar van Vrijmetselaarswinkel.
Zijn passie voor stijl en elegantie combineert hij graag met zijn Maçonnieke activiteiten.
Thierry is eigenaar van Trenica, een marketingbureau en is bestuurslid bij Loge Verlichting No.313 O: Hoofddorp.

Thierry Stravers Gentleman Franc-Maçon gentleman blog Freemasons Dutch Nederlandse regalia maçonniek Vrijmetselarij Vrijmetselaarswinkel Loge Benelux Thierry Stravers Vrijmetselaarswinkel Nederlandse regalia Benelux Loge Royal Arch Mark Master Mason Franc-Maçon Hugenoten Frankrijk