Thierry Stravers Gentleman Franc-Maçon gentleman blog Freemasons Dutch Nederlandse regalia maçonniek Vrijmetselarij Vrijmetselaarswinkel Loge Benelux

Ah, de zegelring. Heftig bediscussieerd en bekritiseerd. Wapenschild of initialen?
Met klasse gedragen of protserig ? En is hij écht of nep?
Voor sommigen gewoon een accessoire, voor anderen zeer betekenisvol. Hoe komt dit toch?
Later we er even dieper op ingaan wat die zegelring eigenlijk is.

Traditioneel werd of word de zegelring aan de pink gedragen van de niet-dominante hand. Bij de meesten is dat dus de linkerhand. Zakenmannen, politiekers en adel gebruikten hem om hun ‘zegel’ te drukken op belangrijke documenten, of deze te verzegelen. Men liet warme was op het document druppen, en met de ring bezegeld door er een afdruk van het wapenschild in te duwen. Duidelijk herkenbaar als authentiek voor iedereen, zeker in vroegere tijden waarin de meerderheid zelfs niet kon lezen. Dit soort ring werd al snel een traditioneel symbool van familie-verbondenheid. Het gebruik van zegels kunnen we terug dateren tot de Mesopotamiërs, en zo via de Egyptenaren, die het in een ring verwerkten naar de Romeinen. De zegelring bestaat dus al veel langer dan wapenschilden of  de opkomst van heraldiek.

Met de opkomst van de bourgeoisie won hij snel aan populariteit. Als de middenklasse geen eigen wapenschild had, werd hij toch gebruikt, blanco, of met
initialen, om toch gesofisticeerd over te komen. Als je erg kapitaalkrachtig was in de 18e eeuw mocht er ook wel een mooie steen in verwerkt worden. Populair waren vooral de robijn, amethist, bloedsteen, en bvb de corneliaan. Men smeedde ze voornamelijk in goud, en vanaf de 19e eeuw werd platinum ook populair.

Tegenwoordig zien we zegelringen ook gebruikt worden om bijvoorbeeld een lidmaatschap te tonen van een bepaalde club, universiteit, regiment of broederschap zoals de Vrijmetselaars. Als men gewoon dit soort ring leuk vind, en geen wapenschild heeft, of niet wil pronken met het familie wapenschild, kan dit vervangen worden door bvb. initialen, of zelfs gewoon een blank vlak hebben.

– De Paus draagt een zegelring genaamd ‘De Ring van de Visser’ (‘Piscatory Ring’) sinds ongeveer 1265, met een beeltenis-gravure van de Heilige Petrus.

– Als de Paus komt te overlijden wordt deze ring ceremonieel vernietigd door er met een hamer een kruis in te  slagen.

– De studie van zegels staat bekend als sigillografie of sphragistiek.

– In het ‘British Museum’ in Londen ligt een ring men de naam en functie van een Egyptische hogepriester.

– Als de drager te sterven kwam, werd ook de ring vernietigd, om namaak of plagiaat van het adelijke zegel te voorkomen.

-Traditioneel kunnen we stellen als basisregel dat men geen ring draagt waar men geen recht op heeft. Zegelring etiquette houd in dat dit niet acceptabel is vanwege de grote waarde die aan de betekenis gehecht word. U moet het recht verdienen, en ongepast een symbool te dragen van iets wat u niet bent of niet verdiend heeft.

-En dan is er nog de discussie over hoe de ring gedragen zal worden. Met de beeltenis naar zichzelf of naar de buitenwereld?
Naar zichzelf gericht als een dagelijkse herinnering van de betekenis, of naar de buitenwereld om herkenbaar te zijn?

Raphaël van den Poel, voormalig fashion consultant van ScapaReinhard Frans en Atelier NA maatpakken,
schrijft onze wekelijkse blog over gentleman zaken. Hij werkt voor MYX Magazine, een Vlaams luxe lifestyle platform.
Hij heeft ook een eigen blog die je hier kunt lezen:
http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel
The Belgian Dandy