Website: https://logedenhelder.nl

41 – Vrijmetselaarsloge Willem Frederik Karel
Molengracht 5
Den Helder Netherlands