Website: https://www.vrijmetselarij-wageningen.nl/article/de-loge-1

289 – Vrijmetselaarsloge Het Gulden Koord
Dr. Niemeyerstraat 4
Wageningen Netherlands