20 – Vrijmetselaarsloge De Friesche Trouw
Bij de Put 15
Leeuwarden Netherlands